Sven Teleng schilderwerken

Privacy Policy


laatst bijgewerkt 8 augustus 2018

Uw privacy is voor Sven Teleng Schilderwerken van groot belang. Wij vinden het dan ook belangrijk om ons aan de privacywet te houden, zodat er met uw persoonsgegevens goed wordt om gegaan en deze veilig zijn. In deze privacy policy wordt er onder andere uitgelegd welke persoonsgegevens verwerkt worden, voor welk doel en hoelang de gegevens bewaard worden. Indien u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met Sven Teleng Schilderwerken.

Bedrijfsgegevens


Bedrijfsnaam: Sven Teleng Schilderwerken

Website: www.sventelengschilderwerken.nl


Inschrijfnummer KvK: 54221765

BTW nummer: NL 001794896B98
Telefoonnummer: +31(0)651631438

E-mail adres: info@sventelengschilderwerken.nl

Verwerking van persoonsgegevens


Sven Teleng Schilderwerken verwerkt onderstaande persoonsgegevens:
  • Voor- en achternaam — Sven Teleng Schilderwerken maakt gebruik van uw voor- en achternaam, zodat u persoonlijk kan worden aangesproken en het kan gebruikt worden voor eventuele offertes en / of facturen.
  • Adresgegevens — Sven Teleng Schilderwerken maakt gebruik van uw adresgegevens voor eventuele offertes en / of facturen.
  • Telefoonnummer — Sven Teleng Schilderwerken gebruikt uw telefoonnummer om indien nodig te communiceren om zodoende de dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • E-mail adres — Sven Teleng Schilderwerken maakt gebruik van uw e-mail adres voor het versturen van offertes en / of facturen, bevestigingen en overige correspondentie om zodoende de dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Belastingdienst — Sven Teleng Schilderwerken verwerkt persoonsgegevens als deze wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.
  • Foto’s voor op de website en / of social media — Sven Teleng Schilderwerken gebruikt uitsluitend foto’s van de uitgevoerde dienstverlening / schilderwerken, indien u daarvoor (mondeling) toestemming heeft gegeven. Indien u uw toestemming wilt intrekken, kunt u dit doorgeven via: info@sventelengschilderwerken.nl.Bewaartermijn persoonsgegevens


Sven Teleng Schilderwerken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. Sven Teleng Schilderwerken hanteert een bewaartermijn van persoonsgegevens t.b.v. debiteuren- en crediteurenadministratie tot zeven jaar na het laatste contract / overeenkomst / offerte omwille van wettelijke verplichtingen.

Uw gegevens inzien / wijzigen / verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien / wijzigen / verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sven Teleng Schilderwerken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover Sven Teleng Schilderwerken beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage / wijzigen / verwijderen, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@sventelengschilderwerken.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Sven Teleng Schilderwerken een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen, u kunt hierbij de volgende gegevens van het identiteitsbewijs zwart maken: pasfoto, machine readable zone (MRZ), de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN). Dit is ter bescherming van uw privacy. Er zal binnen vier weken op uw verzoek gereageerd worden.

Delen van persoonsgegevens met derden


 Sven Teleng Schilderwerken deelt geen gegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij hier toestemming voor is verleend. Sven Teleng Schilderwerken verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden, als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst / offerte of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.Wijzigingen Privacy Policy


Sven Teleng Schilderwerken zal regelmatig controleren of er aan dit Privacy Policy beleid wordt voldaan. Sven Teleng Schilderwerken heeft het recht om deze Privacy Policy beleid te wijzigen.
Op deze website wordt altijd de meest recente versie weergegeven.

Vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens, Privacy Policy of een klacht?


Stuur dan een e-mail naar info@sventelengschilderwerken.nl
Sven Teleng Schilderwerken is u graag van dienst.

 
Burgemeester Visschersstraat 79
6235 EB Ulestraten
T +31(0)6 51 63 14 38
E info@sventelengschilderwerken.nl